trip to Matsumoto, Hida and Furukawa

2016.09.11

薪ストーブ